İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru Yayımlamdı.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru Yayımlamdı.

Tarih: 17 Haziran 2017 | Güncel Mevzuat,


Değerli mükellefimiz,
Bilindiği üzere 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi
eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca söz konusu bölümün son paragrafında uygulama kapsamında düzenlenecek e-Faturaların, düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin www.efatura.gov.tradresinde yayınlanan“e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html adresinden ulaşabilirsiniz.) ayrıntılı olarak açıklandığı ifade edilmiştir.

Mevcut düzenleme uyarınca, e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflerimizin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının e-Fatura olarak düzenleme zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu sistem mükelleflerimizin gerek test ortamında gerekse gerçek (canlı) ortamda kullanımına açılmış olup dileyen mükelleflerimizin kendi sistemlerini test edebilmeleri ve bazı işlemlerinde e-Fatura düzenleyebilmesi 1/7/2017 tarihinden önce de mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Başkanlığımıza yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla iletilen taleplerden, ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasının mükelleflerimizce tam anlamıyla anlaşılmadığı ve bu nedenle de mevcut TEST ve CANLI ortamın yeterince kullanılmadığı görülmüştür. Bu nedenle Başkanlığımızca 15/5/2017 tarihinde yapılan bir duyuru ile “İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf) hakkında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.trinternet adresi üzerinden tüm mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden sonraki ihracat ve yolcu beraberi mal ihracı işlemleri açısından, e-Fatura düzenleyebilmek, gümrükleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmek ve mevzuat hükümleri yönünden de cezai herhangi bir işlem ile karşılaşmamak için ilgili TEST ve CANLI ortamların mükelleflerimizce kullanılmaya başlanması ihracat işlemlerinin sekteye uğramaması açısından da önem arz etmektedir.

Uygulama kapsamında merak ettiğiniz her soru için www.efatura.gov.trinternet adresindeki dokümanlardan yararlanabilir, dokümanların yetersiz kaldığı durumlarda aynı internet adresindeki forum sitemizi inceleyebilir ya da sorularınızı bu platform aracılığı ile de sorabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı

efatura.gov.tr

17.06.2017

Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın duyurusunu okamak için burayı tıklayınız.

İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (tax free) faturalarının e-Fatura Olarak düzenlenmesi uygulamasında sık sorulan soruları buradan okuyabilirsiniz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

TFRS 16: Kiralamalar Güncellenmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.