İndirimli Oranda Katma Değer Vergisi İadesi Doğan Mükelleflere İlişkin Hatırlatma

İndirimli Oranda Katma Değer Vergisi İadesi Doğan Mükelleflere İlişkin Hatırlatma

Tarih: 14 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, 2016 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesi taleplerinin 2017/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir.

Kasım/2017 dönemi KDV beyannamesinde iade talebinde bulunmayan mükellefler 2016 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemeler nedeniyle doğan KDV’yi iade alma haklarını kaybedeceklerdir. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesinin süresinden sonra düzeltme beyannamesi ile talep edilmesi de mümkün değildir. Ayrıca indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV’nin süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamesi ile artırılması da mümkün olmayacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.