Katma Değer Vergisi (KDV) Borcuna Taksit İmkanı!

Katma Değer Vergisi (KDV) Borcuna Taksit İmkanı!

Tarih: 27 Haziran 2016 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Sezer 26.06.2016 tarihli Star Gazetesi ‘’ KDV Borcuna Taksit İmkanı ’’ haberinde: Maliye Bakanlığı yayınladığı genelge ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir” dedi

Açıklamanın Tamamını Okumak için Tıklayız.
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV) borçları tecil ve taksitlendirilemiyordu.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.06.2016 tarihli Tahsilat İç Genelgesi Seri No:2016/2 ile KDV borçlarının müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür. Anılan İç Genelge önemine istinaden aşağıda sunulmuştur.

T.C.MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 65472180-010.06.01[6402-112] E.66270 20/06/2016
Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2016/2

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ayşe DİLBAY
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirket Şubelerinin Bölünmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.