KDV Beyannamesi “İndirimler Tablosunda” 1 Şubat 2019 İtibariyle Değişiklik Yapılacaktır

KDV Beyannamesi “İndirimler Tablosunda” 1 Şubat 2019 İtibariyle Değişiklik Yapılacaktır

Tarih: 27 Aralık 2018 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Daires, E-Beyanname portalında yapılan duyuruya göre;

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır. Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

 

GİB
Bu içerik GİB web sitesinden alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Ertelenmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.