KGK’nın Revizyon Projesi Kapsamında Yeniden Kaleme Alınan TMS 1, TMS 2 ve TFRS Yorum 23 Yayınlanmıştır

KGK’nın Revizyon Projesi Kapsamında Yeniden Kaleme Alınan TMS 1, TMS 2 ve TFRS Yorum 23 Yayınlanmıştır

Tarih: 24 Mayıs 2018 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de, Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkındaki 3 Sıra No’lu teblğin ve Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkındaki 66 Sıra No’lu Tebliğin kaldırılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır.

Kamu Gözetimi Kurumu’nun finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini arttırmak amacıyla yürürlülkte bulunan Türkiye Fianansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uyuglanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan “TMS1: Finansal Tabloların Sunuluşu”, “TMS2 Stoklar” ve “TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler”‘in yayınlama kararı alınmıştır.

İlgili Standartların revizelerinin bulunduğu Resmi Gazete eklerine buradan ulaşabilirsiniz;

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.