Kitap, Dergi, Gazete ve Bazı Kırtasiye Ürünlerine Uygulanan KDV Oranlarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Kitap, Dergi, Gazete ve Bazı Kırtasiye Ürünlerine Uygulanan KDV Oranlarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Tarih: 19 Aralık 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 Sayılı Resmi Gazete’de; Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar alınmıştır.

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),”

MADDE 2– Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

MADDE 3– Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekli listeye ulaşmak için tıklayınız.

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.