Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2018 ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 4 Haziran 2018 Tarihlerine Kadar Uzatılmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2018 ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 4 Haziran 2018 Tarihlerine Kadar Uzatılmıştır

Tarih: 20 Nisan 2018 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan VUK-103 / 2018-7 sayılı ve 20/04/2018 tarihli Vergi Usul Kanını Sirkülerinde, 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme sürelerinin uzatılması ile ilgili karara varılmıştır;

 

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir.

 

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Mart Ayı Vergi Takvimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.