Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısımının İşsizlik Sigorta Fonundan Karşılaşmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı.

Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısımının İşsizlik Sigorta Fonundan Karşılaşmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı.

Tarih: 21 Şubat 2017 | Güncel Mevzuat,


3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18 inci maddesi hükümleri uyarınca çıraklık eğitimine devam eden, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı kanunun 25 inci maddesi gereği yapılacak ödemelerin bir kısmının 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin onaylanan usul ve esaslar yayımlanmıştır.

 

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki eğitim gören, staj yapan tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler, staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerin yaptıkları stajlar kapsam dışındadır.
  • Mesleki eğitim gören işletmelerde, yirmiden az personel çalışıyorsa ödenebilecek ücretin en az üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyorsa ise, ödenecek ücretim en az üçte birisi devlet katkısı olarak ödenir.
  • Öğrencilere ödenmesi gereken ücretin Devlet katkısı olan kısmı İş-Kur tarafından diğer kısmı işletme tarafından ödenir.
  • İşletme payına düşen kısmını ve devlet katkısını her ayın 10.’ unucu gününe kadar öğrenicinin banka hesabına yatırır.  Devle katkısı ise aynı ayın 25’ ine kadar işletmelere ödenir.
  • Öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
  • Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmeyecektir.
  • Bu usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür.
  • Bu usul ve esaslar 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
  • Devlet katkısının uzatılmasında Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Tamamını okumak için burayı tıklayınız.

 

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.