Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği No: 3 Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği No: 3 Yayınlanmıştır

Tarih: 21 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


21 Aralık 2017 gün ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de 3 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

3 No’lu Tebliğ

  •  18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  •  Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
  •  Aynı Tebliğe geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
  •  Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

İhracatçı Tarafından Yurt Dışındaki Aracılara Ödenen Komisyonların Tedarikçilere Yansıtılması Halinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.