SPK ve BİST Firmaları İçin Bağımsız Denetim Kriterleri Güncellenmiştir

SPK ve BİST Firmaları İçin Bağımsız Denetim Kriterleri Güncellenmiştir

Tarih: 27 Nisan 2019 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


27 -.04.2019 tarih ve 30757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararında;

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin birinci ve dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bordro ve Benzeri Belgelere Dayalı Ödemeler Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.