TFRS’de Önemli Tanımı ve Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

TFRS’de Önemli Tanımı ve Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Tarih: 7 Haziran 2019 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


07 Haziran 2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararlarına göre;

  • 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)” başlığıyla yayımlanan “Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.
  • 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen değişiklikleri yansıtmak ve Elektronik Finansal Raporlama Projesi kapsamında alınacak finansal tablolarla uyumu sağlamak amacıyla 20/05/2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili İlke Kararı ve ekinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
KGK 07.06.2019

Paylaş


Okuma Önerisi

Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlanmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.