Tütüne Uygulanan Vergi Oranı Artmıştır

Tütüne Uygulanan Vergi Oranı Artmıştır

Tarih: 5 Ocak 2019 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


5 Ocak 2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar’a göre;

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanan kararda;

4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Veri Tutarı (TL)Maktu Veri Tutarı (TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar670,00000,4200
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar670.00000,4200
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)670,00000,4200
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün670,00000.4200

 

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Mayıs Ayı Vergi Takvimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.