Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Tarih: 30 Aralık 2020 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

veraset

Paylaş


E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.