Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih: 29 Mart 2019 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


29/03/2019 tarih ve VUK-115 / 2019-5 sayılı 115. Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

 Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren % 2 Olarak Sabitlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.