Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 491 Yayınlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 491 Yayınlandı

Tarih: 26 Ocak 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


25 Ocak 2018 gün ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de 491 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

491 No’lu Tebliğ;

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hakkındadır;

  • Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

  • Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

  • Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2017 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Bu tebliğe ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Gümrük Antreposundaki Malların Başka Bir Şirkete Devrinde KDV ve Kurumlar Vergisi Uygulaması

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.