Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

Tarih: 29 Aralık 2015 | Güncel Mevzuat,


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur

Paylaş


Okuma Önerisi

KGK Finansal Tablo Örnekleri Format Niteliğinde midir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.