Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)

Tarih: 17 Aralık 2015 | Güncel Mevzuat,


Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(SIRA NO: 457)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Muafiyeti Tanınacak Vakıflarda Aranılacak Belgeler ve Vergi Muafiyeti Başvurusunun Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Kriterler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.