Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih: 31 Ekim 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 502’de değişiklik yapılmıştır;

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

6361 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’de Kurulu Finansman Şirketlerine BSMV’ ye Tâbi İşlemleri Nedeniyle Fatura Yerine Geçmek Üzere Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirildi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.