Aralık Ayı Mali Yükümlülükler Takvimi

Aralık Ayı Mali Yükümlülükler Takvimi

Tarih: 9 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Makaleler,


15.12.2017 (Cuma)

 • Kasım 2017 dönemine ait e-arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi.

25.12.2017 (Pazartesi)

 • Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)
 • Kasım 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.
 • Kasım 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)
 • 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.

26.12.2017 (Salı)

 • 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.
 • KASIM 2017 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ
 • ERTELENEN ŞUBAT 2017 SGK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ

02.01.2018 (Pazartesi)

 • Kasım 2017 Dönemine ait 4/1-b (Bağ-Kur) primlerinin ödenmesi
 • 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
 • Kasım 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
 • E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Eylül 2017 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
 • 2018 yılında kullanılacak olan yasal defterlerin açılış tasdikinin yapılması.

Paylaş


Okuma Önerisi

TFRS 16 Yeni Kiralama İşlemleri

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.