Aslı Kaybolan Faturaların Gider Kaydı ve KDV İndirimi

Aslı Kaybolan Faturaların Gider Kaydı ve KDV İndirimi

Tarih: 8 Şubat 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Makaleler,


Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer’in 29/01/2014 tarihli “Aslı Kaybolan Faturaların Gider Kaydı ve KDV İndirimi” konulu yazısına, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 27. Yıl ve 215 Sayılı Aralık Bülten’inde yer verilmiştir;

Ticari yaşamda mal ve hizmet satışlarına ait faturaların satıcılar tarafından alıcılara posta veya kargo vasıtasıyla gönderilme olayı hızla yaygınlaşmaktadır. Son derece pratik ve basit olan bu uygulamanın en büyük dezavantajı ise, gönderilen faturaların alıcılara ulaşmadan posta veya kargoda kaybolabilmesidir. Uygulamada, fatura asıllarının kaybolduğu bu gibi durumlarda fatura muhteviyatı mal ve hizmet bedellerinin kayıtlara nasıl intikal ettirileceği ve KDV’sinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konularında tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Vergi mükellefleri tarafından bulunan pratik çözüm;

Faturanın aslının kaybolduğu durumlarda satıcı firmalar faturanın kendilerinde kalan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı Gibidir” yazarak kaşeleyip imzalamakta, alıcılar ise satıcılar tarafından belirtilen şekilde onaylanan fatura fotokopilerini kayıtlarına gider olarak intikal ettirerek, KDV’lerini indirim konusu yapmaktadırlar.

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşü ve uygulaması;

Maliye Bakanlığı, gider kaydı ve KDV indiriminin prensip olarak fatura asıllarına göre yapılması gerektiği, fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda ise faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli fotokopilerine (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir) dayanılarak gider kaydı ve KDV indiriminin yapılabileceği görüşündedir.

Kişisel görüşümüz ve değerlendirmemiz;

Fatura aslının kaybolduğu durumlarda satıcı firmaların “Aslı Gibidir” yazarak kaşeleyip imzaladıkları fatura fotokopilerine dayanılarak alıcıların mal ve hizmet bedellerini kayıtlarına intikal ettirmeleri ve bu fatura fotokopilerinde yer alan KDV’leri indirim konusu yapmaları Maliye Bakanlığı’nca uygun görülmemektedir. Maliye Bakanlığı bu gibi durumlarda gider kaydı ve KDV indirimi yapılabilmesi için, faturanın satıcılarda kalan nüshasının fotokopilerinin notere tasdik ettirilmesini ve bu fotokopiler üzerine “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir” şeklinde noterce bir şerh düşülmesini şart koşmaktadır.

Yazının tamamına ulaşmak için linki tıklayabilirsiniz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketleri Belirlemeye Kim Yetkili

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.