Aynı Dönem SSK ve Bağ-Kur Primi Ödeyenlere Müjde!

Aynı Dönem SSK ve Bağ-Kur Primi Ödeyenlere Müjde!

Tarih: 8 Aralık 2014 | Güncel Gündem, Makaleler,


Çalışma hayatının bir bölümünü hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olarak geçiren kişiler, hizmetlerinin birleştirilmesi sırasında birçok sorun ile karşılaşmaktaydı. Bu sorunların çözümü amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı 20 Ekim 2014 tarih ve 2014 -28 sayılı Genelgesi ile geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarılma işlemlerinde kolaylık sağlayan bir dizi düzenlemeler getirdi. Getirilen bu düzenlemeler ile, Bağ-Kur’a tabi sigortalılığın geçersiz sayılması halinde, Bağ-Kur’da bulunan hizmetlerin iptal edilmesi; ancak, bu hizmetlere ilişkin olarak Bağ-Kur’a ödenen primlerin sigortalının talebi halinde SSK kapsamındaki sigortalılık statüsü ve prim borçlarına aktarılabilmesi sağlanmış oldu.

Anılan genelge hükümlerine göre Bağ-Kur’lu olması gerekirken SSK’lı olarak prim ödeyen kişilerin, geriye dönük Bağ-Kur’a tabi hale getirilmesi hallerinde ise; SSK’lı olarak çalışılan dönemlere ilişkin hizmetlerinin iptal edilerek, bu çalışmalara ilişkin olarak ödenen işçi paylarının Bağ-Kur borcuna aktarılması gerekmektedir. Yapılan aktarma işlemi neticesinde, daha önce ödenen prim tutarlarının borç tutarlarında fazla olması halinde ise; kalan fazla tutarların kuruma ödendiği tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş olması şartıyla işçi ve işveren payları ayrı ayrı yasal faiziyle iade edilecektir. Bize göre uzun yıllar çalışma hayatında sorun olan; aynı dönem SSK ve Bağ-Kur’a mükerrer prim ödeme konusu bu genelge ile son bulmuştur. Kişiler, yersiz ödedikleri primlerinin diğer prim borçlarından mahsubunu yapabilecek, hatta kalan bakiyeyi nakden iade yoluyla alabileceklerdir. Ancak; burada çözülmesi gereken bir konu da, SSK hizmetleri iptal edilen kişilerin ücretleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintileridir. SGK, yapılan kesintilerin yersiz olduğunu kabul edip; mahsup ve iade yöntemine giderken, aynı dönem SSK kesintileri ile beraber ücretler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilmemekte. Bu durumda olması gereken ve beklenilen; kişinin, SSK’lı olma işleminin yersiz ve yanlış olduğunun kabulünden bahisle SSK’nın yapmış olduğu prim iadesine paralel olarak Maliye Bakanlığı’nın da aynı döneme ilişkin yapılan gelir vergisi kesintileri için de mahsup ve/veya iade sistemine ilişkin bir yasal düzenleme yapmalı.Bu şekilde kısmen önlenmiş olan bir yanlış uygulama, tüm olumsuz etkileri ile birlikte ortadan kaldırılmış olacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Ödünç Mal Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Bir Ayrıntı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.