Bağımsız Denetim Raporları Haziran Sonuna Kadar Teslim Edilmeli!

Bağımsız Denetim Raporları Haziran Sonuna Kadar Teslim Edilmeli!

Tarih: 3 Temmuz 2017 | Güncel Gündem, Makaleler,


‘‘ Bağımsız Denetime tabi olan firmalar, zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırması gerekenler, olayın ne olduğunu henüz kavrayamadılar, bağımsız denetimi de devlete karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir angarya şeklinde düşünüp değerlenmekteler ve bu konuda kendileri için bir fayda sağlamayı şu aşamada düşünmemektedirler.’’
Ülkemizde değişik sektörlerde bağımsız denetim uygulaması uzun yıllardır devam etmekte iken, Bağımız Denetimin genele yaygın olması 2012 yılında yeni Ticaret Kanununun kabul edilmesi ile uygulamaya girmiştir. Bu yeni uygulama ile Şirket Denetçiliği uygulamasından Bağımsız Denetçilik uygulamasına geçilmiş ve buna uygun yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Aradan geçen yaklaşık 5 yıllık bir süre olmasına karşın bize göre taraflar Bağımsız Denetimden istediğini bulamamışlardır.
Bağımsız Denetimi yapacak meslek elemanları; bağımsız denetim yapmakla SMMM’ler ve YMM’ler yetkilendirilmiş ve geçiş döneminde yaklaşık 15.000 kişi bağımsız denetçi ünvanı almayı hak kazanmıştır. Ancak bu ünvana sahip meslek mensubu yeterli oranda iş olmaması ve yeterli ücret düzeyinin oluşmaması nedeniyle umduğunu bulamamıştır.
Bağımsız Denetime tabi olan firmalar, zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırması gerekenler, olayın ne olduğunu henüz kavrayamadılar, bağımsız denetimi de devlete karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir angarya şeklinde düşünüp değerlenmekteler ve bu konuda kendileri için bir fayda sağlamayı şu aşamada düşünmemektedirler.
Olayın diğer tarafı Kamu Gözetim Kurulu ise bir yandan yeni kurum olmanın sıkıntılarını yaşarken diğer yandan da yeni bir meslekin esaslarını belirlemek üzere çalışmalarını devam ettirmektedir.
Bu amaçla da Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, mesleğin gereklerine ve etiğine uygun çalışmalar yaparak uygulamada var olan sıkıntıları gidermeye çalışmaktadır.
Bu amaçla yapılan hazırlıklardan bir tanesi de Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yeni hazırlanan yönetmelik taslağıdır. Yönetmelik taslağında birçok değişiklikler ve düzenlemeler yapılırken bize göre en önemli değişiklerden bir tanesi de denetim raporunun denetlenen firmaya sunulmasında süre sınırlandırılmasının getirilmiş olmasıdır.
Mevcut durumda denetim raporunun düzenlenmesi ve görüş bildirme yükümlülüğü konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle raporlar, biz uygulayıcıları tarafından 31.12 tarihine kadar teslim edilebiliyordu.
Yeni taslak düzenleme de ise, 6102 sayılı Kanun gereğince yapılan denetimlerde denetim raporlarının denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemini izleyen yılın olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda en geç o yılın 6. Ayının sonuna kadar denetlenen firmanın yönetim kuruluna verilmesi zorunluluğu getirilmektedir.
Yapılan bu düzenleme ile bağımsız denetim raporlarının izleyen yılın haziran ayı sonuna kadar teslim edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu düzenleme biz uygulayıcıların iş yükünü belli bir dönem için artırmak olarak algılansa ve görülse bile, mesleğin esaslarını belirleme açısından yerinde ve doğru bir uygulama olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yeni Sermaye Piyasası Kanun Taslağı TBMM’de Yasalaştı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.