E-Deftere 5 Kala!(1)

E-Deftere 5 Kala!(1)

Tarih: 25 Aralık 2014 | Güncel Gündem, Makaleler,


E-devlet projesinin bir sonucu olarak, 01.01.2015 tarihinden itibaren E-defter uygulamasına geçiyoruz. Geçen sene E-fatura, bu sene E-defter, herhalde seneye de E-denetim başlamış olacak. Geçen sene teknik alt yapının yetersiz olması nedeni ile mükelleflerce talep edilen geçiş sürecinin verilmemiş olması bir takım sorunların yaşanmasına neden olmuşken ve bu sorunları tam anlamıyla aşamadan şimdi de E-defter’e geçiyoruz. Umarım bu süreci en az sorunla aşabiliriz.
İnşallah seneye de E-denetim uygulamasına geçeriz ki, Maliye Bakanlığı biz uygulayıcıların sorunlarını daha iyi görüp, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kısa zamanda uygulamaya sokar.
E-fatura uygulamasında en sık rastlanılan ve tartışılan konu ise; E-fatura düzenlemesi veya alması gerekenlerin bu zorunluluğa uymamaları halinde tabi olacakları yaptırımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. İlgili mevzuat hükümlerine göre böyle bir durumda vergi ziyaı olmasa bile ; E-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi uyarınca, 190 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 97.000 TL’yi aşamaz. Ayrıca E-fatura uygulaması kapsamında, e-fatura alması gerekirken kâğıt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV’yi indirim konusu yapamayacakları ve kâğıt faturada yer alan tutarı gider yazamayacakları tabiidir.
Düşünebiliyor musunuz, nasıl bir durum? Vergi ziyası yok, ama vergi müfettişlerinin takdir yetkisi yok! Kanun, fatura hiç düzenlenmemiş sayılır diyor. Mükellef “elektronik fatura ” değil de kağıt fatura düzenlemiş dahi olsa vayyyyy haline! Açılacak davalar ile mahkemelerin yükü iyice artacak gibi görülüyor.
Benzer uygulamaların e defter uygulamalarında görülmemesini umut ediyoruz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirketler Artık Mal ve Hizmet Satın Aldıkları Mükelleflerin Faal Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecek!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.