Öğrenci Bursları Gider Yazılabilir mi?

Öğrenci Bursları Gider Yazılabilir mi?

Tarih: 6 Kasım 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Her eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, öğrencilerin burs arama faaliyetleri de hız kazanmaktadır. Öğrencilerin burs talebi, devlet ya da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra şirketler ve işadamları tarafından da karşılanmaya çalışılmaktadır. Uygulamada şirketler ve işadamları tarafından verilen bursların büyük bir kısmı zorunlu hizmet karşılığı olmayıp, öğrencilere destek sağlamak amacıyla verilen yardım niteliğindedir.

Tabii burs verenlerin şirket veya işadamı olması bu bursların gider yazılıp yazılamayacağı sorusunu akla getirmektedir.

Öğrencilere verilen bursların gider yazılıp yazılamayacağı konusunda Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda şu ana kadar başka bir yasal düzenleme de yapılmamış olup, konu Maliye Bakanlığının  vermiş olduğu, 24.02.2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.65-90 sayılı özelgesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yani uygulamada gelir ve/veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından öğrencilere verilen bursların gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Maliye Bakanlığı’nın verdiği özelgede belirttiği idari görüşler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Buna göre Maliye Bakanlığı, bursların gider olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki şartların topluca aranılması gerektiği görüşündedir:

• Verilen burs işle ilgili olmalıdır: Burs, öğrencilere şirkette belli bir süre çalışmalarını garanti altına almak amacıyla verilmelidir. Verilen bursun işle ilgili olduğunun ispat edilebilmesi için, burs verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra işletmede çalışmak üzere bir yükümlülük altına sokulması gerekmektedir.

• Taraflar Arasında bir zorunlu hizmet yükümlülüğü sözleşmesi düzenlenmelidir: Burs verilen öğrencilerin okulu bitirdikten sonra işletmede zorunlu olarak çalışacaklarını  gösteren bir sözleşme düzenlenmelidir. Bu sözleşmenin ilgililer tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

• Burs verilecek öğrenciler Türkiye çapında yapılan bir yarışma sınavıyla tespit edilmelidir: Burs verilecek öğrenciler, Türkiye’nin tüm yerleşim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda sınavı kazanan kişilerden olması gerekir.  Bu şart, burs verenin bu sınavı bizzat yapmasını gerektirmemekte olup, yapılan genel sınavda başarılı olan öğrencilerin tespit edilip onlara burs verilmesine yöneliktir.

• Verilecek burs miktarı, işin önemi ve genişliği ile orantılı olmalıdır: Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri tutarlarının, burs verenin yaptığı işin önemi ve genişliğiyle yani, işletmenin büyüklüğü, cirosu ve beyan ettiği gelir ile orantılı olması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan şartları sağlayan burslar gider olarak dikkate alınabilirken, bu şartları taşımadan öğrencilere destek ve yardım olsun diye verilen bursların gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. Çünkü bu tür burslar tamamen özel amaçla verilmekte olup, işletme/şirketle veya yapılan ticari faaliyetle bir ilgisi olmadığı düşünülmektedir.

Ancak bir yasal düzenlemek olmaksızın konunun sadece idari görüş çerçevesinde değerlendirilmesi bize göre yanlış bir uygulamadır ve yasal çerçeveye bir an evvel kavuşturulması gerekmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

KDV-Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artımı Konusunda Açıklama

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.