Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 2021 Yilina Kadar Uzatildi!

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 2021 Yilina Kadar Uzatildi!

Tarih: 15 Şubat 2016 | Güncel Gündem, Makaleler,


Uygulamada “6111 sayılı Kanun Teşviği” olarak adlandırılan/anılan teşvik, aslında 4447 sayılı Kanunun 10. maddesine istinaden gerekli şartları taşıyan sigortalıları çalıştıran işverenlerin, kendileri için de gerekli olan şartları sağlamaları şartıyla SGK primleri üzerinden teşvikten faydalanmasıdır. Bu teşvikin 6111 Sayılı Kanun ile anılmasının nedeni ise, 4447 sayılı Kanunun 10. maddesinin 6111 sayılı kanun ile eklenilmesidir.
Söz konusu teşvik uygulaması 31.12.2015 tarihinde sona ermekte iken, 28.12.2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla gerekli şartları taşıyan işverenlerin düzenleme kapsamında bulunan çalışanları için ödedikleri SGK primleri devlet tarafından karşılanılmaya 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.
Anılan kanun kapsamından yararlanmak için işverenlerin sahip olması gereken şartlar;
• Özel sektörde faaliyette bulunması,
• Çalışanlarının prim ve hizmet belgelerini zamanında vermesi,
• Primlerini zamanında ödemesi ve vadesi geçmiş sigorta prim borcunun bulunmamasıdır.
Teşvikten faydalanacak çalışanlardan erkekler için 18-29 yaş sınırlaması getirilmişken, kadın çalışanlar için 18 yaşından büyük olması yeterli olarak öngörülmüş olup herhangi bir yaş tavanı getirilmemiştir.
SGK prim teşviğinden yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve / veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Söz konusu kanun kapsamında sağlanan teşviğe daha yakında bakarsak, prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işverene ait tutarı, çalışanların işe alındıkları tarihten itibaren Işsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Teşvikten faydalanacak mükellefler için atlanılmaması gereken önemli bir konu ise, fondan karşılanan bu prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaması gerektiğidir.

Paylaş


Okuma Önerisi

20.06.2017 Tarihli Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuruya Ek Olarak Sorumlu Denetçi Görevlendirmelerinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin KGK Duyurusu Yayınlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.