Trafik Sigortası Primlerine Neler Oluyor?

Trafik Sigortası Primlerine Neler Oluyor?

Tarih: 17 Mart 2016 | Güncel Gündem, Makaleler,


Sigorta şirketleri Zorunlu Trafik Sigortası’ndan son on yıldır ciddi miktarda zarar etmektedirler. Bu çerçevede 2015 yılının 2. yarısında Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde ciddi artışlar yaşanmış, bu durum kamuoyunu deyim yerindeyse isyan ettirmiştir.

Söz konusu prim artışlarının nedeni olarak Haziran 2015’te yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler dikkatleri çekse de, 2014 yılında yapılan değişiklikler de unutulmamalıdır. 27.11.2013 tarihinde “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” de yapılan değişikler ile sigorta şirketlerinin serbestçe belirleyebildiği sigorta teminatlarında asgari limit uygulaması başlamıştır. Bu durum neticesinde sigorta şirketleri tarafından çok düşük tutulan teminatların yükseltilmesi mecburi hale gelmiştir ve sigorta şirketlerinin zararı artmış olmasına rağmen sigorta primlerinde neredeyse artış yaşanmamıştır.

2014 ve 2015 yıllarına ait bazı tazminat ve prim istatistiklerine bakarsak:

30.06.2013-30.06.2014

Arasındaki Artışlar

30.06.2014-30.06.2015

Arasındaki Artışlar

Ödenen Toplam Tazminat 24,28% 19,72%
Alınan Prim 3,33% 8,94%

Haziran 2014 itibarıyla primler yıllık %3,3 artış gösterirken, ödenen tazminatlarda %25’e varan bir artış gerçekleşmiştir. 2014 yılının Haziran ayında mevcut bulunan yıllık prim-tazminat artışı dengesizliği 2015 yılında da devam etmiş; yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 2015 yılının altıncı ayında prim tahsilatlarının yıllık artışı %8,94 iken; ödenen toplam tazminat %19,72 artış göstermiştir. Söz konusu istatistikler sigorta şirketlerinin; 2015 yılının ilk yarısında da zarar ettiklerini kanıtlar niteliktedir.

Tazminatlara daha detaylı bakarsak, bedeni hasar tazminat ödemelerinde 2015 yılı Haziran ayında “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nda yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi artışlar söz konusu olmuştur. Bunlara ek olarak 2015 yılında döviz kurlarında yaşanan artışlar ve Ağustos ayında ekspertiz ücretlerinde taban fiyat uygulamasının başlatılması sigorta şirketlerince karşılanması gereken maliyetleri daha da yükseltmiştir.

Sigorta şirketleri yasal değişiklikler ve yukarıda belirtilen sebepler neticesinde primlerini yükseltmek mecburiyetinde kalmışlardır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere yapılan fiyat artışları sonucunda 2015 yılı üçüncü çeyreğinin sonunda prim- tazminat artışı dengelenmiştir.

Açıklama 30.09.2013-30.09.2014

Arasındaki Artışlar

30.09.2014-30.09.2015

Arasındaki Artışlar

Ödenen Toplam Tazminat 26,26% 17,65%
Alınan Prim 1,59% 16,96%

 

Özetle, yapılan düzenlemeler neticesinde sigorta şirketlerinin zarar etmeleri, prim artışlarına sebebiyet vermiş ve bu durumda sigortalıların mağduriyeti söz konusu olmuştur.

 

SİGORTALILARA İKİNCİ ŞOK

Kamuoyu bu konuda bir çözüm beklerken, geçtiğimiz ay yapılan bir düzenlemeyle “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” nın B.4 üncü maddesinin ikinci paragrafı ile üçüncü paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir.”

 

“b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,”

 

Yapılan değişiklikteki “trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali” ifadesi ile sigorta şirketlerince ödenen hasar bedellerinin ve tazminatlarının, sürücünün trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle oluşan kazalarda sürücüden tahsil edilebileceği netleşmiştir. Bu durumda fiyat artışı ile mağdur olan sigortalıların bir mağduriyet daha yaşayacağı ortadadır; çünkü kazaların neredeyse tamamı trafik kural ihlali sonucunda gerçekleşmektedir.

 

ÇÖZÜM YOLLARI

 

Prim artışlarına çözüm olarak kasko ve trafik sigortalarının birleştirilmesi önerisi getirilmiş olsa da herhangi bir sonuç getirmeyecektir; çünkü isteğe bağlı olarak yapılan Kasko Sigortaları da zorunlu hale gelecektir ve hem prim fiyatları olumlu yönde etkilenmeyecektir hem de zorunlu ödeme kalemleri artacaktır. Geçtiğimiz günlerde fiyatların düşürülmesi amacıyla 2011’de kaldırılan “kusur indirimi” nin geri getirileceği Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklandı; fakat bu değişiklik fiyatları aşağı çekmeyeceği sadece daha da artmasına engel olacağı düşünmekteyim.

 

Tazminatlar karşısında ise vatandaşın mağduriyetinin ortadan kaldırabilmesi amacıyla “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” nda ki “trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali” ifadesinin kaldırılması veya açıklık getirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak vatandaşın tazminatlar karşısındaki mağduriyeti bir şekilde çözüme ulaşabileceği; fakat fiyatlar karşısındaki mağduriyetinin çözülemeyeceği ancak önümüzdeki günlerde yaşanacak artışlara engel olunabileceğini düşünmekteyim.

 

Alican Uslu

Alican Uslu

Güncel Group Sigorta, Yönetim Kurulu Üyesi

Paylaş


Okuma Önerisi

Zorunlu BES’te cezalı duruma düşmemek için dikkat!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.