Yurtdışına Yansıtma Faturası Nasıl Düzenlenir?

Yurtdışına Yansıtma Faturası Nasıl Düzenlenir?

Tarih: 7 Aralık 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Globalleşen dünya ekonomisi ve artan uluslarası ticaret, farklı ülkelerde iş yapan firmaların ticari ilişkilerini artırmakta ve bunun sonucunda karşılıklı çalışma usul ve esasları da değişime uğramaktadir.
Ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretinin artması, uygulamayı kolaylaştıran bazı çözümleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin firmalar satın aldıkları mal ve hizmetle ilgili bir kısım ödemeleri kendileri üstlenmekte, bu ise satışı yapan yabancı firma ile karşılıklı faturalaşma sonucunu doğurmaktadır. Örneğin yurtdışından mal ithal eden bir firma, nakliye, gümrük harcamaları (ardiye bedeli, ordino bedeli, gümrük müşavirliği, damga vergisi vb.) ve sigorta gibi ödemeleri yaparak fatura almakta, bu harcamaları yurtdışı firmaya yansıtmak amaciyla fatura düzenlemek istemektedir. Herşeyden önce belirtmek gerekir ki, yurtdışından mal alınması sırasında katlanılan maliyetlerin yurtdışında yerleşik firmaya yansıtılması için mutlak surette “yansıtma faturası” düzenlenmesi gerekmektedir.
İthalatı yapan firmanın katlanmış olduğu bu maliyetler, işin mahiyeti ile ilgili olmak kaydıyla öncelikle Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Bu şekilde gider kaydedilen harcamalar, yurtdışındaki muhatap firmaya yansıtılıyor ise, ayrıca gelir olarak dikkate alınacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken ve özellik arzeden husus bize göre Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılan uygulamadır. Şirketlerin yurtdışından ithal ettikleri mal nedeniyle yaptıkları masrafların yurtdışı firmaya yansıtılmasında aslen KDV’den istisna olan bir işlemin söz konusu olması halinde, yansıtma için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır. Ancak yansıtılan işlemin KDV’ye tabi olması halinde ise düzenlenecek yansıtma faturası KDV’ye tabi olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yansıtma faturasındaki KDV oranının, esas işleme ilişkin KDV oranı ile aynı olması gerekliliğidir.
Sonuç olarak yurtdışına yansıtma faturası kesilebilmekte, yapılan masrafın içeriğine göre Türkiye’de gider olarak yazılıp, yansıtılması halinde gelir olarak da kaydedilmesi gerekmektedir. KDV uygulamalarında ise KDV’siz bir harcama KDV’siz olarak yansıtılacak olup, KDV’ye tabi işlemlerde ise asıl işlemin KDV oranı esas alınarak KDV hesaplanacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.