Yürürlükte Bulunan Sigorta Prim Teşvikleri

Yürürlükte Bulunan Sigorta Prim Teşvikleri

Tarih: 6 Şubat 2015 | Güncel Gündem, Makaleler,


Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanması kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin belirli oran ve tutarlarda işçi ve işveren hissesine düşen primleri ödemek zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu primler değişik tarihlerde yayınlanmış farklı kanunlar ile indirime tabi tutulmuş ve bu sayede değişik prim teşvikleri gündeme gelmiştir. Bu teşviklerin takip edilmesi (farklı oran ve tutarlarda, farklı kanunlarda ve farklı konularda olması) bırakın işverenleri biz uygulayıcılar için bile zor olmaktadır.

Bu yazıda halen yürürlükte bulunan sigorta prim teşvikleri tek tek sayılmak suretiyle ilgililer için fayda sağlanılması amaçlanmıştır.

Yürürlükteki sigorta prim teşvikleri:

A) % 5 Prim Teşviki ; ( SGK Genelge No; 2009/139, 2011/45)
Prime esas kazanç matrahının uygulandığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11’ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu teşvik % 11 olan işveren hissesinin % 5’lik kısmının Hazinece ödenmesini öngörmektedir.

B) İş Göremezlik Ödeneği Alanlarla İlgili Prim Teşviki; (SGK Genelge No; 04/12/2009 tarih ve 2009-149)
Söz konusu teşvik 4447 sayılı kanunun 50. Maddesi ile sağlanan prim teşviki olup, işsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin olarak 01/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

C) 6111 Sayılı Torba Kanun ile Sağlanan Prim Teşvikleri; (SGK Genelge No; 2011/45)
Bu teşvik 18 yaşını bitirmiş, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış işçiler için uygulanmakta olup, süreli bir teşviktir. Bu teşvik uygulaması işçinin yaşına cinsiyetine, mesleki yeterlilik belgesi almasına  göre özellik arz etmektedir. Bu prim teşvikleri şu şekilde bölümlendirilebilir.
– 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden prim teşvikleri
– 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden prim teşvikleri

D)  5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden prim teşvikleri;
Bu teşvik de süreli bir teşvik olup, yine işçinin yaşına, cinsiyetine ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmamasına göre uygulaması özellik arz etmektedir.

E) Yurt Dışına Götürülen İşçiler ile İlgili %5 Prim Teşviği;
5510 sayılı Kanunun 5/f maddesi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerine, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilenler çalışanlar, Almanya’ya istisna akdi sözleşmesi ile götürülen Türk işçilerine uygulanan Genel Sağlık Sigortası prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılan % 5’lik prim teşvikidir.

F) 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler için Uygulanacak Prim Teşviki;
Bu teşvikten kanun kapsamında sayılı illerde faaliyet gösteren işyerlerinde, 10 (dahil) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmektedir.

G) İş Kazasına Uğramayan İşverene Uygulanan Prim Teşviki;
23.04.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan torba kanun ile yapılan düzenlemede; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinde uygulanan sigorta prim teşvikidir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketleri Belirlemeye Kim Yetkili

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.