Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulamaları

Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulamaları

Tarih: 25 Nisan 2016 | Güncel Gündem, Makaleler,


Sigorta kapsamında karşılanan hasarlarda kullanılan yedek parçaların orijinal olup olmaması, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktaydı. Sigorta şirketleri eşdeğer yedek parça kalitesinin, orijinal yedek parça kalitesi ile aynı olduğunu savunurken; sigortalılar bu parçaların kalitesinden şüphe etmekteydi.
Eşdeğer yedek parça, halk dilinde “yan sanayi parça” olarak bilinmektedir. Eşdeğer yedek parça, hasar durumlarında aracın tamiri için gerekli olan, orijinali yerine kullanılan ve orijinali ile aynı işlevi gören yedek parça olarak da tanımlanabilir.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge” ile Türk Standartları Enstitüsü tarafındansertifikalandırılmamış eşdeğer yedek parça kullanımı yasaklandı. Yurt dışından ithal edilecek eşdeğer yedek parçalarda ise Uluslararası Akreditasyon Forumu (UAF)çatısı altından karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmış olan belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunlu hale getirildi. UAF kapsamında anlaşmalı belgelendirme kuruluşlarını http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 adresli internet sitesinden öğrenme imkânı bulunmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde eşdeğer yedek parça konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından kurulan Oto Yedek Parça ve Servis Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) faaliyetlerine başladı.
20.07.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesinde de belirtildiği üzere OSEM; sigorta şirketlerinin araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarı çekmeyi amaçlamaktadır. Şirket; eşdeğer yedek parça sertifikasyonu, özel servis sertifikasyonu, hasar onarım araştırmaları ve hasar operasyonlarındaki tedarik ağı işleyişinin yönetimini sağlamayı hedeflemektedir.
OSEM’in öncelik verdiği faaliyeti; oto servislerinin, oto bakım, onarım merkezi standardı kapsamında belgelendirilmesidir. Söz konusu belgelendirmeye ilişkin tüm detaylara OSEM ‘in resmi internet sitesi olan http://osemas.com.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
OSEM’in diğer bir önemli faaliyeti ise eşdeğer parça kullanımı konusunda denetim yapmak amacıyla eşdeğer yedek parça sistemini kurmaktır. OSEM şu an için eşdeğer parça sertifikalandırılması yapmayacaktır. Eş değer parça sertifikalandırılmasında yukarıda da bahsi geçen “Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge” ile belirlenmiş usul ve esaslara bağlı kalınacaktır.
Eşdeğer yedek parçaların TSE standartları, servislerinse OSEM tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikalandırılması; hasar durumunda yaşanan belirsizliklerin netleştirilmesinde önemli bir adım olmuştur; fakat yeni gelişmelerin henüz çok teorik olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Halihazırda OSEM tarafından sertifikalandırılan 2 servis bulunmaktadır. OSEM tarafından planlanan ve hazırlanmaya başlayan sistemin uygulanabilir ve kullanılabilir olması halinde teorik olarak çok mantıklı olan bu sistemin Türk sigortacılık ve yerli sanayi sektörüne çok katkı sağlayacağı fikrindeyim. OSEM’in ve yaşanan değişiklilerin, ülkemiz sigortacılığına katkı sağlaması dileğiyle.

Paylaş


Okuma Önerisi

Trafik Sigortası Primlerine Neler Oluyor?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.