Muhasebe ve Mali İşler Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Hizmetleri


Güncel Group, yasa ve mevzuatın gerektirdiği bütün şartların yerine getirilmesi hassasiyetiyle davranarak, aynı zamanda şirket yönetimine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarılmasını sağlayan bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını sağlamaktadır. Ayrıca şirket faaliyetleri ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi, risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını amaçlayan bir sistemin altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

Mali Mevzuat ve Tabloların Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi

Bu kapsamda, şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.

 • Şirketlerde muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetimi.
 • Mükelleflere ait ek düzen hesap planına uygun hesap planının oluşturulması.
 • Merkez, şube ve iş yeri açılışlarına ilişkin kayıt ve sicil işlemlerinin yapılması.
 • Yasal defterlerin tasdiki, kaydı ve yazdırılması.
 • Maaş bordrolarının hazırlanması, bordro ve hesap pusulalarının personele imzalatılmak suretiyle dosyalanması.
 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile Üç Aylık Geçici Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • KDV ve sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Ba-Bs formlarının hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Ticaret Sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerin hazırlanması.
 • Sosyal Güvenlik Bildirgeleri’nin düzenlenmesi.
 • Mali mevzuattaki değişikliklerin vergi sirkülerimiz yoluyla güncel olarak bildirilmesi.
 • Mali tabloların analizi ve yönetime sunulması.
 • Avrupa Birliği Destekli Hibe ve Çerçeve Program projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ile denetimi konularında müşavirlik hizmetleri.

Mali Tabloların Analizi ve Yönetime Sunulması

 • Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespiti.
 • Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması.
 • Şirket personelinin eğitimi.

İnsan Kaynakları Hizmetleri

İş ortaklarımızın personel ihtiyaçları konusundaki taleplerini ve istihdam edilen personellerin mesleki bilgi ve gelişimlerinin arttırılmasına, şirket yöneticilerinin performans ve ücret yönetimi konularında bilgilendirilmelerine yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.


Teklif İste


Şirket / Kurum (*)

Ad Soyad (*)

Ünvan (*)

E-posta (*)

Telefon

Teklif Konusu

Açıklama

(*) Doldurulması zorunlu alanlar.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.