2013/5595 Sayılı Kararnameyle KDV Oranlarında Yapılan Son Değişiklikler

2013/5595 Sayılı Kararnameyle KDV Oranlarında Yapılan Son Değişiklikler

Tarih: 3 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Kararnamede uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve aynı tür satışlar arasında ortaya çıkan farklı KDV oranı uygulamasının önüne geçilmesi amacıyla bazı değişiklikler yapılmış, bazı mal teslimi ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. 2013/5595 sayılı Kararname ile KDV oranlarında yapılan değişiklikler, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararname ile yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır:

1) CANLI KÜMES HAYVANLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI % 1’DEN % 8’E ARTIRILDI

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli (I) sayılı listenin;

– 3. sırasında yer alan “01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

– “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 1. sırasının (a) bendinde yer alan “01.04” ibaresi, “01.04, 01.05” şeklinde değiştirilmiştir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetvelinin 01.05 numarasının açılımı; “01.05- Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]” şeklindedir.

2013/5595 sayılı Kararname ile yapılan bu değişiklikle, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren canlı kümes hayvanlarının tesliminde KDV oranı % 1’den % 8’e yükseltilmiştir. Halihazırda canlı kümes hayvanlarının perakende tesliminde KDV oranı % 8 olarak uygulandığından, yapılan bu değişiklikle esasen canlı kümes hayvanlarının toptan ve perakende satışlarında KDV oranı % 8 olarak eşitlenmiştir. Bu değişiklik, canlı kümes hayvanı üretimi ve satışı ile uğraşan firmaların KDV iadelerinde yaşadıkları sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılmıştır.

2) E-GAZETE VE E-DERGİDE KDV ORANI % 18’DEN % 1’E İNDİRİLDİ

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli (I) sayılı listenin 8. sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle; gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında yani e-gazete ve e-dergide KDV oranı, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren % 18’den % 1’e indirilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen düzenlemedeki parantez içi hüküm gereğince, e-gazete ve e-derginin okunmasını sağlayan tablet ve benzerlerinin tesliminde % 18 oranında KDV hesaplanmaya devam edilecektir.

3) E-KİTAP VE BENZERİ YAYINLARDAKİ KDV ORANI  % 18’DEN % 8’E İNDİRİLDİ

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 14. Sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, kitap ve benzerlerinin elektronik ortamda yani e-kitap ve benzerlerinin satışında KDV oranı, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren % 18’den % 8’e indirilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen düzenlemedeki parantez içi hüküm gereğince, e-kitap ve benzeri yayınların okunmasını sağlayan tablet ve benzerlerinin tesliminde bir oran indirimi söz konusu olmayıp, % 18 oranında KDV hesaplanmaya devam edilecektir.

4) 2007/13033 SAYILI KARARNAMEYE EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN 17. SIRASINDA YER ALAN VE FİNANSAL KİRALAMAYA KONU EDİLMELERİ ŞARTIYLA KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENEN TEÇHİZATIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ  

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli (I) sayılı listenin;

– 17. Sırasında yer alan

85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31, 8502.39, 8502.40 hariç)

Satırı,

8502.11 Çıkış gücü 75 Kva.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.12 Çıkış gücü 75 Kva.yı geçen fakat 375 Kva.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.13 Çıkış gücü 375 Kva.yı geçenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 Kva olanlar)

şeklinde değiştirilmiş ve bu sıraya,

85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:


satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

84.06 Buhar türbinleri
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makine ve cihazlar
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (her cins kesme makine ve cihazları dahil)
84.42 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makine ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makine ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş –trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makine ve cihazlar ve püskül, ponpon makine ve cihazları
8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makine ve cihazlar)
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makine ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makine ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
8452.29.00.00.00 Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makine ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makine ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makine ve cihazlar
8479.10.00.00.19 Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar)
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8480.79.00.00.00 Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu düzenleme sonucunda, yukarıda gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa (Yeni adıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu) göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV oranı, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren % 18’den % 1’e indirilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Süresi Uzatıldı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.