2014 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu(2013/1 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

2014 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu(2013/1 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Tarih: 2 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı yayımladığı 2013/1 sayılı değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi yeniden tespit etmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları

6,75

7 – Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri

92,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

Paylaş


Okuma Önerisi

İş ve keşif artışı damga vergisini doğurur mu?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.