2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 6,64 Olarak Belirlendi

2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 6,64 Olarak Belirlendi

Tarih: 18 Temmuz 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 15/07/2014 tarihli ve 33 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenlenmesi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.