2014 Yılında Ticari Alacaklara Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı Yıllık % 12,75 Olarak Belirlendi

2014 Yılında Ticari Alacaklara Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı Yıllık % 12,75 Olarak Belirlendi

Tarih: 27 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530. Maddesinin 7. Fıkrasında, bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranının ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl ocak ayında ilan edileceği faiz oranının, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, T.C. Merkez Bankası, 25/01/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Tebliğ ile, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde 2014 yılında uygulanacak faiz oranını yıllık % 12,75; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını ise 120 Türk Lirası olarak tespit ve ilan etmiştir. 2013 yılında bu oran ve tutar sırasıyla yıllık % 15 ve 95 Türk Lirası olarak uygulanmıştır.

 

Söz konusu tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İlişkili Şirketler Arasında Personel Devri Durumunda Kıdem Tazminatları Gider Yazılabilir mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.