2014 Yılında Ücretler ve Ücret Dışındaki Diğer Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

2014 Yılında Ücretler ve Ücret Dışındaki Diğer Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tarih: 3 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi,

30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

285 Seri No.lu Gelir Vergisi  Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

 

2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi Tarifesi aynen aşağıdadır:

“11.000 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası                                                         % 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin

27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası                                                                               % 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası                                     % 35”

Müşavirliğimizce anılan tarifenin gelir unsurları dikkate alınarak doğru uygulanması ve uygulamacılara kolaylık ve pratiklik sağlanması bakımından, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak

gelir vergisi tarifesi,

–          Ücretler,

–          Ücret dışındaki diğer gelirler

olmak üzere ikiye ayrılarak aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

 

1)2014 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

TUTAR

ORAN

(%)

11.000 TL’ye kadar

15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

20

97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

27

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası

35

 

2)2014 YILI ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

TUTAR

ORAN

(%)

11.000 TL’ye kadar

15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası

35

Paylaş


Okuma Önerisi

Sanayide Elektrik Fiyatından TRT Fonu Kaldırıldı!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.