2014 Yılında Uygulanacak Motrolu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu (43 SERİ NO.LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

2014 Yılında Uygulanacak Motrolu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu (43 SERİ NO.LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

Tarih: 2 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

– İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”,

– Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

hükümleri yer almaktadır.

yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı yayımladığı 43 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırarak tespit etmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Screen Shot 2016-01-19 at 17.20.08

 

Screen Shot 2016-01-19 at 17.24.11

Screen Shot 2016-01-19 at 17.24.16

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değişmiştir.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.