2017 Yılında İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar İle  İzinsiz Çalışan Yabancı İşçiye Kesilecek İdari Para Cezası Nedir?

2017 Yılında İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar İle İzinsiz Çalışan Yabancı İşçiye Kesilecek İdari Para Cezası Nedir?

Tarih: 2 Şubat 2017 | Vergi Günceli,


6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre 2017 yılında izinsiz yabancı İşçi çalıştıranlar ile izinsiz çalışan yabancı işçiye kesilecek idari para cezaları aşağıdaki gibidir.

İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
b) Tabloda yer alan idari para cezaları 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin 5/b fıkrasında tespit edilmiştir.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Konutta KDV İndirimi, Hangi Projeleri Nasıl Etkileyecek?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.