5 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşverenlere 1 Haziran 2016 Tarihinden İtibaren Bankalar Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğu Getirildi

5 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşverenlere 1 Haziran 2016 Tarihinden İtibaren Bankalar Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğu Getirildi

Tarih: 24 Mayıs 2016 | Vergi Günceli,


21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Anılan yönetmeliğe göre;

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla ödemek zorundadır.

 

Beş kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin banka aracılığı ile ödenme zorunluluğu bulunmamaktadır

5 işçinin hesabında aynı işverene ait Türkiye genelinde tüm işyerlerinde çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, TC Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

 

Türkiye genelinde en az beş işçi çalıştıran işverenler tarafından ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması durumunda 2016 yılında her işçi ve ay için  161 TL idari para cezası kesilecektir. (4857 sayılı İş Kanunu 102/a maddesi)

 

Saygılarımızla,

Güncel Group

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Alış Faturalarının Postada Veya Kargoda Vb. Şekillerde Kaybolduğu Durumlarda Yapılacak İşlem, Gider Kaydı Ve KDV İndirimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.