6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

Tarih: 15 Nisan 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6455 sayılı Kanun ile birçok Kanunda çeşitli değişiklikler ile bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu kanunla yapılan düzenlemelerden mükelleflerimizi ilgilendiren hususlar aşağıdadır:

6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

Paylaş


Okuma Önerisi

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna Tebliği Yayımlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.