6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu İle TTK’ da Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu İle TTK’ da Yapılan Değişiklikler

Tarih: 15 Ağustos 2016 | Vergi Günceli,


09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Anılan Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler aşağıdadır.

1- Şahıs Firması ve Şirket Kuruluşlarında İmza Beyanı Noter Onayı Olmaksızın Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısı Huzurunda Verilebilecektir.

6728 sayılı Kanunun 66 maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.”

Yapılan bu düzenleme ile, şahıs firması ve şirket kuruluşlarında gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi adına çıkarılacak olan imza beyanı noter onayı olmaksızın Ticaret Sicili Müdürü veya yardımcısı huzurunda yazılı olarak verilebilecektir.

2- Şirket Kuruluşlarında Şirket Sözleşmesi Noter Onayı Olmaksızın Ticaret Sicili Müdürü Veya Yardımcısı Huzurunda da İmzalanabilecektir.

6728 sayılı Kanunun 67 ınci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 212 inci maddesinde yapılan düzenleme ile,

Kollektif, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim ve limited şirket kuruluşlarında düzenlenen şirket kuruluş sözleşmeleri noter onayı olmaksızın ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanabilecektir.

3- Şirket Kuruluşlarında Şirket Sözleşmelerinden Değerli Kağıt Bedeli Alınmayacaktır.

6728 sayılı Kanunun 67 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 212 inci maddesinde yapılan düzenleme ile,

Kollektif, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim ve limited şirket kuruluşlarında düzenlenen şirket kuruluş sözleşmelerinden değerli kağıt bedeli alınmayacaktır.

4- Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler ile Yatırım Fonlarının Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnası
6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda ve 6728 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun123 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler ile,

– Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların yanı sıra pay devirlerine ilişkin sözleşme, karar ve benzeri kağıtlar ve bu kağıtlarla ilgili işlemlerden damga vergisi ve harç alınmayacaktır.

– Yatırım fonlarının kuruluş, sermaye artırımı ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların yanı sıra pay devirlerine ilişkin sözleşme, karar ve benzeri kağıtlardan damga vergisi alınmayacak olmakla birlikte, bu konudaki işlemlerde harç istisnası bulunmamaktadır.

5- Anonim ve Limited Şirketlerin Tasfiye Süresi 1 Yıldan 6 Aya Düşürülmüştür.

6728 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 543 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile,

Anonim şirketler ile limited şirketlerin tasfiye süresi 1 yıldan 6 aya indirilmiştir. Alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme 6 ay geçmeden de tasfiyeye karar verebilir.

6- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre Tasfiye Olan Şirketlerde 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun  44 üncü ve 337/a Maddesi Hükümleri Uygulanmayacaktır.

6728 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 545  inci maddesine aşağıdaki    2 inci fıkra eklenmiştir,

“(2) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri uygulanmaz.”

Yapılan düzenleme ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye olan şirketler tasfiyenin bitişinin tescil ve ilanından sonra iflas yolu ile takip edilemeyecektir.

7- Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu Sırasında İstenen Kurucular Beyanı Kaldırılmış olup Şirket kuruluşlarında Kurucular Beyanı Verilmeyecektir.

Noter Genelgesini Okumak için Burayı Tıklayınız.

Saygılarımızla;

 

Güncel Group

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Öğrencilere Verilen Bursların Hangi Durumlarda Gider Olarak Dikkate Alınabileceği

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.