Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Avukat Tutma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Avukat Tutma Zorunluluğu

Tarih: 4 Ocak 2017 | Vergi Günceli,


1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre;

 

 

– Türk Ticaret Kanunu’nun 332 maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin  (Esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan Anonim Şirketlerin)

 

– Üye sayısı yüz veya daha fazla olan Yapı Kooperatiflerinin

 

sözleşmeli bir avukat bulundurmaları zorunludur.

 

Yukarıdaki madde hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir.

2017 yılında esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan Anonim Şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan Yapı Kooperatiflerinin sözleşmeli avukat tutmadıkları her ay için, (1.777,50 TL x 2 =) 3.555,00.-TL  idari para ceza kesilecektir.

Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2011 tarihli görüşmesi sonundaki 2011/110 karar sayılı kararında                  1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. Maddesi hükmünün anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 18 Şubat 2012 gün ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Saygılarımızla

 

Güncel Group Vergi Hizmetleri

 

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Dağıtım Lisansı Alan Elektrik Ve Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinden Ve Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Tüzel Kişiliklerinden; Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınması Konulu Vuk Tebliği Yayımlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.