Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi 1 Temmuz 2014 Tarihinde Sona Erecek

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi 1 Temmuz 2014 Tarihinde Sona Erecek

Tarih: 27 Haziran 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1/7/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22. Maddesinde; anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirecekleri, bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar uzatabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalara göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini 1/7/2012 tarihinden itibaren 12 ay içinde yani 1/7/2013 tarihine kadar Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri gerekmekteydi. Ancak, bu süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sözü edilen 22. Maddedeki yetkiye istinaden 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ ile, 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini 1/7/2014 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Mesken Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Var mı?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.