Asgari Geçim İndiriminde Yapılan Değişiklik

Asgari Geçim İndiriminde Yapılan Değişiklik

Tarih: 25 Mayıs 2015 | Vergi Günceli,


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 32’nci maddesinde yapılan değişiklik ile asgari geçim indirimi uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8’inci maddesi ile GVK’nın 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının son hali aşağıya aktarılmıştır.

“Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 , üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.”

Yapılan değişiklik, 01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Maddede yapılan değişiklik neticesinde, üçüncü çocuk için uygulanan asgari geçim indirimi oranı 2,5 puan artırılmıştır. Üç çocuk sahibi bir ücretlinin üçüncü çocuk için elde ettiği asgari geçim indirimi 9,01 TL artmıştır.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bazı Alacakların 6552 Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)(27.09.2014 Tarih ve 29102 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.