Bağımsız Denetimde Verilen Güvence Hizmetinin Niteliği Nedir?

Bağımsız Denetimde Verilen Güvence Hizmetinin Niteliği Nedir?

Tarih: 4 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Yatırımcıların için en önemli husus, işletmelerin finansal bilgilere güvendir. Bu güven, işletmeyle ilgili bankalar, diğer kreditörler, tedarikçiler, çalışanlar gibi tüm çıkar grupları içinde önemlidir. Denetim ve inceleme hizmetleri bu güven hususunda büyük rol oynar. Çıkar gruplarının, güven ortamında karar vermeleri için, işletme tarafından hazırlanan finansal bilgilerin denetimini zorunlu hale getirmektedir.

Yeni TTK ile birlikte belirli büyüklüğü aşan firmaların bağımsız denetim yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir. Ancak, bağımsız denetimin niteliği tam olarak bilinmemektedir.

Bağımsız denetim, tam tasdikten farklı bir hizmettir. Bağımsız denetimde, denetçi firmanın finansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair bir görüş bildirir. Bu görüş, tabloların güvenliği konusunda makul bir güvence oluşturur. Makul güvence, yapılan çalışmalar sonucunda, tabloların yanlış olmadığı konusunda bir inançtır. Başka bir ifade ile, finansal tabloların hale yanlış olma riski bulunmaktadır. Denetçi, tam tasdikte olduğu gibi tam doğruluğu garanti etmez. Bağımsız denetim, finansal bilgilerin önemli yanlışlık içermediği konusunda bir makul güvence vermektir.

Aslında denetim ve benzeri hizmetlerde verilen güvence düzeyine göre sınıflandırılırlar.

Verilen güvenceye göre, yapılan hizmetleri aşağıdaki şekilde görülmektedir.

 

 

Denetçi, incelenen bilgilerin doğruluğu konusunda tam güvence verebilir. Bu bir garanti anlamına gelir. Tam tasdik hizmetleri bu grupta değerlendirilir ve bağımsız denetimle bir ilgisi yoktur.

Makul güvence, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, incelenen bilgilerin önemli yanlışlık içermediğine ilişkin güçlü bir inançtır. Tablolarda, yanlışlık ihtimali vardır. Ancak, denetçi elinden geleni yapmıştır. Denetçinin makul güvence verdiği hizmete “bağımsız denetim” adı verilir.

Ilımlı ve sınırlı güvencede, denetçi, çeşitli kısıtlamalara nedeniyle, bilgiler konusunda güvence düzeyini düşürür. Burada denetçi, yaptığı çalışmalar sonucunda, önemli bir yanlışlıkla karşılaşıp karşılaşmadığın ifade eder. Örneğin, ara dönem ve geçmiş dönem finansal tabloların incelenmesi ılımlı bir güvence hizmetidir. Çünkü denetçinin, tüm denetim tekniklerini uygulaması mümkün değildir. Yine proforma tabloların denetimi sınırlı güvene hizmetidir. Denetçi burada geleceğe ilişkin bir bilgiyi değerlendirmektedir. Gelecek ise belirsizdir.

Denetçinin yapacağı diğer bir hizmet finansal tabloları hazırlanmasıdır. Bu durumda, denetçinin kendi hazırladığı bir tablo için güvence vermesinden söz edilemez.

Denetçinin yukarıda bahsettiğimiz tüm hizmetleri vermesi mümkündür. Önemli olan bu verilen hizmetlerin güvence düzeyinin farklı olmasıdır. İşletme ile ilgili çıkar gruplarının verilen raporlardaki güvence düzeyine dikkat etmeleri özel önem arz etmektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Gelir Vergisinde Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.