Binek Otomobil, Alkollü İçkiler, Sigara ve Cep Telefonlarında Süpriz ÖTV Artışı

Binek Otomobil, Alkollü İçkiler, Sigara ve Cep Telefonlarında Süpriz ÖTV Artışı

Tarih: 3 Ocak 2014 | Vergi Günceli,


1/1/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; binek otomobiller, alkollü içkiler, sigara ve cep telefonlarında ÖTV oran ve/veya tutarlarını artırmış olup, artırılan yeni oran ve tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Cari açığın azaltılması ve iç tasarrufların artırılmasına yönelik olarak yapılan bu değişiklik, 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile öngörülen politikalara da uygundur.

1) 87.03 GTİP Numaralı Binek Otomobillerde  Yeni ÖTV Oranları

2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %40  vergi oranı %45, “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler”  için uygulanan %80 vergi oranı %90, “-Diğerleri Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler”  için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Binek otomobillerde yeni ve eski ÖTV oranlarını gösteren karşılaştırmalı tablo aşağıdadır:

 

Önceki ÖTV Oranı (2014 Öncesi)

(%)

Yeni ÖTV Oranı (2014 ve sonrası)

(%)

1600 cm3’e kadar

40

45

1600 cm3 – 2000 cm3

80

90

2000 cm3’ü geçenler

130

145

 

         2) Alkollü İçkiler ve Sigaralarda Yeni ÖTV Oranları

2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,74

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

3,97

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

26,83

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

36,81

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

29,22

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

3,97

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

0

118,18

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

118,18

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler       [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

118,18

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

112,45

2208.50

Cin ve Geneva

0

94,09

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

94,09

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4’den fazla olanlar)

0

118,18

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

118,18

2208.70

Likörler

0

118,18

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

118,18

2208.90.48.00.11

Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

89,11

2208.90.71.00.11

Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

89,11

 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari  Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar

40

0,1875

0,13

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar

40

0,1875

0,13

2402.10.00.00.19 Sigarillolar

40

0,1875

0,13

2402.20 Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1875

0,13

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,1875

0,13

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1875

0,13

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,1875

0,13

2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0490

0,13

2403.10.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0490

0,13

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1875

0,13

 

3) Cep Telefonlarında ÖTV Artışı  

 ÖTV Kanununun geçici 6. Maddesinde,

31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak çıkarılan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, anılan geçici 6. Maddede 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutar, 13/10/2011 tarihinden itibaren 100 Türk Lirası‘na yükseltilmiştir.

Bu defa, 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, sözü edilen “100 Türk Lirası”, 1/1/2014 tarihinden itibaren  “120 Türk Lirası”na çıkarılmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Sermaye Katılım Fonu İle Sağlanan Vergisel Avantajlar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.