Denetim Standartlarının Neresindeyiz?

Denetim Standartlarının Neresindeyiz?

Tarih: 23 Ekim 2013 | Vergi Günceli,


Yeni TTK ile belirli büyüklüğün üstündeki (1) işletmelerin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo düzenlemeleri esası benimsenmiştir. Muhasebe standartları, finansal tablo kalemlerinin değerleme ve raporlama esaslarını değiştirmektedir. Standartlar,  tarihi ve objektif bilgiden daha ziyade sübjektif ama geçerli bilgiyi tercih etmektedir.  Standartların amacı, karar vericiler için yararlı bilgiler sunmaktır. Bunu için ise, işletmenin gerçeğe uygun sunuluşunu istenmektedir. Standartlar KGK tarafından, IASB’nın (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) uluslararası muhasebe standartlardan birebir Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır.

Muhasebe standartlarına geçişin ikinci önemli adımı bağımsız denetimdir. Bağımsız denetim, finansal tabloların, muhasebe standartlarına uygunluğunu denetim standartları göre araştıran ve sonuçlarını ilgi duyanlara açıklayan sistematik bir süreçtir. Tanımdan da görüleceği üzere, süreç denetim standartlarına göre yürütülmek zorundadır.

Denetim standartları, dünyada AICPA (Sertifikalı Muhasebeciler Muhasebe Enstitüsü),  ve IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) tarafından yayınlanmaktadır.

AICPA, Amerika’da 1887 yılından beri hizmet veren ve dünyadaki ilk denetim standartlarını oluşturan kurumdur. Yayınladığı standartlar Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları olarak adlandırılmaktadır.

IFAC ise, bir üst birlik olup, dünya genelinde 129 ülkeden gelen toplam 173 kişiden oluşan bir yapıya sahiptir. IFAC, altında faaliyet gösteren IASSB (Uluslararası Güvence ve Denetim Standartları Kurulu) ise Denetim ve Güvence Standartlarını yayınlamaktadır.

KGK’nın referans aldığı standartlar IASSB tarafından yayınlanan standartlardır.  KGK, bu standartları aynen almakta ve Türkçeye çevirerek yayınlanmaktadır.

IFAC’nın yetkili kurulları tarafından yayınlanan standartların genel yapısı aşağıdaki gibidir. KGK bu yapı içerisinde standartlarını oluşturmaya devam edecektir.

1. Uluslararası Kalite Kontrol Standartları

2.  Uluslararası Denetim Standartları (UDS 100-999)

3. Uluslararası İnceleme Standartları (ISRE 2000-2699)

4. Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Standartları (ISE 3000-3999)

5. Uluslararası İlişkili Hizmetler Standartları (ISRS 4000-4699)

KGK tarafından da yayınlanan ilk standart olan Uluslararası Kalite Kontrol Standartları, “KKS 1 Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı”(2) başlığı ile yayınlanmıştır. Bu standart, diğer tüm standartlar çerçevesinde verilen hizmetleri kapsayan bir standarttır. Çatı niteliğinde bir standart olduğu için  öncelikle yayınlanmıştır. Uluslararası Denetim Standartlarından ise sadece bir tanesi yayılanmış, 13 tanesi ise Türkçeye çevrilerek taslak şeklinde incelemeye açılmıştır. (3)

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANLAR

KKS1       – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI

BDS 200 – BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ
TASLAKLAR

BDS 210 – BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI

 BDS 220 – FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL
 BDS 230 – BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ BELGELENDİRİLMESİ
 BDS 240 – FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
 BDS 250 – FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI
 BDS 260 – ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM
 BDS 265 – İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ
 BDS 300- FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI
 BDS 315- İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ  VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 BDS 320- BAĞIMSIZ DENETMİN PLANLANMASINDA VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK
 BDS 330- BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER
 BDS 402- HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
 BDS 450- BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ancak, henüz çeviri aşamasında olan denetim standartlarda bulunmaktadır.  İnceleme, Güvence ve İlişkili Hizmetler standartları konusunda ise çalışmalar sürmektedir. Standartların yıl sonuna kadar tamamlanması ve denetçilerin hizmetine sunulması gereklidir. Aksi durumda, denetçilerin yayınlanmamış standartlara göre denetim yapması gibi bir sonuç söz konusu olacaktır.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.