Faal Olan Mükelleflere Ait Mükellef Bilgileri Bildirimleri 1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında Düzenlenecek

Faal Olan Mükelleflere Ait Mükellef Bilgileri Bildirimleri 1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında Düzenlenecek

Tarih: 21 Mart 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı yayımladığı 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilebilmesi amacıyla Mükellef Bilgileri Bildirimi’nin elektronik ortamda verilmesini zorunlu tutmuştur. Ancak, söz konusu Bildirimin düzenlenmesinde ve verilmesinde aksaklıklar yaşanması üzerine, bu defa yayımlanan 15/3/2013 tarihli ve 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır.

61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde sözü edilen bildirime ilişkin olarak yer alan açıklamalar aynen aşağıdadır:

 

Faal Olan Mükelleflere Ait Mükellef Bilgileri Bildirimleri

Paylaş


Okuma Önerisi

İşletmede Kullanılmak Üzere Satın Alınan Motosikletlerde KDV, ÖTV, Amortisman ve Gider Uygulaması

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.