Fabrika Binası Satışından Doğan ve Yenileme Fonu Hesabında Bekletilen Kar, İşyeri (büro) Amaçlı Bina Alımında Kullanılabilir mi ?

Fabrika Binası Satışından Doğan ve Yenileme Fonu Hesabında Bekletilen Kar, İşyeri (büro) Amaçlı Bina Alımında Kullanılabilir mi ?

Tarih: 16 Mayıs 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, Yenileme Fonu Müessesesi Vergi Usul Kanununun (VUK) 328 ve 329. Maddelerinde düzenlenmiş olup, iktisadi işletmelere dâhil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi erteleme yöntemidir. Diğer bir ifadeyle, işletme içi yatırımları teşvike yönelik bir uygulamadır.

Fabrika Binası Satışından Doğan ve Yenileme Fonu Hesabında Bekletilen Kar, İşyeri (büro) Amaçlı Bina Alımında Kullanılabilir mi ?

Paylaş


Okuma Önerisi

İşe İade Edilen Personele AGİ Ödemesi Yapılır mı?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.