Gelir İdaresi Başkanlığı Güncelliğini Yitirmiş Bazı Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğlerini Yürürlükten Kaldırdı

Gelir İdaresi Başkanlığı Güncelliğini Yitirmiş Bazı Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğlerini Yürürlükten Kaldırdı

Tarih: 18 Nisan 2014 | Vergi Günceli,


Gelir İdaresi Başkanlığı; Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan bazı tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğunu belirterek, aşağıda belirtilen bazı Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğlerini 17/4/2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmıştır.

Konu ile ilgili olarak 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde açıklamalar yapılmıştır.

 

1) Yürürlükten Kaldırılan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri:

– 7 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 9 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 20 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 21 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 23 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 32 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 39 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 40 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

– 43 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği.

 

2) Yürürlükten Kaldırılan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri:

– 15 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği,

– 16 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği,

– 17 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği,

– 18 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

Paylaş


Okuma Önerisi

Belli Bir Tutarın Üzerinde Mal Alan Müşterilere Puan Veya Akaryakıt Çeki Verilerek Anlaşmalı Yerlerden Alışveriş Yapmalarının Sağlanması Şeklinde Gerçekleştirilen Promosyon Kampanyalarının Gider Kaydı ve KDV İndirimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.