İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanmak İçin YMM Raporu İbrazı Zorunlu mu?

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanmak İçin YMM Raporu İbrazı Zorunlu mu?

Tarih: 24 Nisan 2015 | Vergi Günceli,


Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmak üzere YMM Raporu ibraz edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt oluşmaktadır. Konuya ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin birinci fıkrasında;

“Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.07.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08.06.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen veHazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”

hükmüne yer verilmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ve bu karara ilişkin 2012/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yönetilmektedir. Ancak söz konusu kanun maddesi, karar ve tebliğde indirimli kurumlar vergisi düzenlemesinden yararlanmak için Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ibrazının şart olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamaları nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ibraz etmeksizin yararlanılması mümkündür.

Paylaş


Okuma Önerisi

7020 Sayılı Kanun Yapılandırmada Peşin Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.